POPULARNE:

  • Polecane:

Formularz:

Rozszerzenie uprawnień budowlanych


Po zdaniu egzaminu, zarówno części pisemnej, jak i ustnej na uprawnienia budowlane możesz wykonywać szereg czynności związanych z techniczną stroną prac budowlanych. Oczywiście posiadasz również dokument uprawniający do projektowania i kierowania maszynami budowlanymi. Jednak jeśli pragniesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności lub starać się o wyższe stanowisko, to nic nie stoi na przeszkodzie. Kiedy bowiem posiadasz uprawnienia budowlane i chcesz rozszerzyć je o dodatkową specjalizację, koniecznie musisz podejść do egzaminu.

uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane nieco różni się od egzaminu, który ma na celu powiększyć zakres już posiadanych uprawnień. Nie dotyczą Cię już wtedy zadania pojawiające się na pierwszym egzaminie, lecz wymagana jest wiedza o danej specjalizacji. Jest to znacznie mniejszy zakres, niż w przypadku kiedy po raz pierwszy starasz się uzyskać uprawnienia budowlane. Również zestawy pytań opracowywane są odrębnie. Przy ich przygotowywaniu bierze się pod uwagę rodzaj posiadanych już kwalifikacji.

Jak dobrze wiemy, uprawnienia budowlane przydzielane są w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Kiedy osoba, która posiada uprawnienia w ograniczonym zakresie chce uzyskać uprawnienia bez ograniczeń nie musi ponownie odbywać praktyki zawodowej. Wykazuje się ją tylko podczas pierwszego podejścia. Jednak jeśli chcesz rozszerzyć uprawnienia w innej specjalizacji, to wymagane jest przedstawienie całej dokumentacji z praktyk oraz posiadanego wykształcenia.

Program egzaminu pisemnego różni się od siebie w zależności od wybranej specjalizacji. Starając się o uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zdający musi sprostać pytaniom testowym, których zakres obejmuje:

  • prawo budowlane i przepisy wydawane na jego podstawie;
  • przepisy techniczno-budowlane;
  • informacje o danej specjalności;

Natomiast pisemna część egzaminu na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie) obejmuje:

  • pytania z zakresu wybranej specjalności;
  • pytania o prawie budowlanym oraz przepisach wystawianych na jego podstawie;
  • pytania o przepisach techniczno-budowlanych;
Przy zdawaniu egzaminu na uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania maszynami budowlanymi w ograniczonym zakresie, lecz łącznie, należy udzielić odpowiedzi na zagadnienia związane z:
  • prawem budowlanym oraz przepisami wydawanymi na jego podstawie;
  • zakresem danej specjalności;
  • przepisami techniczno-budowlanymi;

Podobnie jest przy egzaminie na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanym w ograniczonym zakresie (rozdzielnie), lecz czas jego trwania jest krótszy. Po zdaniu pisemnej części można podejść do egzaminu ustnego, który polega na wylosowaniu zestawu pytań.